Kependudukan Nolokerto Nolokerto

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 260
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 210
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 470
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 228
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 172
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 416
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 392
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 374
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 371
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 367
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 271
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 275
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 220
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 158
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 27
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 111
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 53

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 246
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 201
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 447
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 200
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 195
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 386
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 367
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 390
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 402
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 362
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 286
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 281
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 202
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 132
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 23
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 96
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 81